Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z valné hromady okrsku Neveklov konané dne 8. ledna 2017

25. 1. 2017

U S N E S E N Í

 

z valné hromady okrsku Neveklov

konané dne 8. ledna 2017 v restauraci „u Melíšků v Jablonné nad Vltavou od 10.00 hodin                                                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada okrsku Neveklov

  A - Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti okrsku Neveklov za rok 2016

2. Zprávu o hospodaření okrsku za rok 2016

3. Zprávu revizní  

4.  Příspěvek  pro okrsek Neveklov 10,- Kč za člena rok 2017

B  - Pověřuje

 1. Starostku okrsku k jednání na městském úřadě Neveklov nebo jí pověřený člen okrsku.

C – Bere na vědomí

1.   Zprávy z jednotlivých SDH

2.   Registraci okrsku Neveklov jako spolek   

E - Ukládá:   -okrskovému výboru:

1. Pravidelně konat schůze výboru okrsku a zajišťovat úkoly stanovené vyššími                orgány,  a ty přenášet do jednotlivých sborů okrsku

2. Organizačně zajistit provedení základního kola soutěže požárního sportu okrsku v               roce 2017

3. Provést  námětové cvičení jednotek PO okrsku         - zajisti velitel okrsku

  

    - jednotlivým sborům okrsku:

1. Uhradit členské příspěvky na rok 2017 na OSH v Benešově do 31.1.2017

2.Provést výměnu členských průkazů dle pokynů OSH v Benešově

3.  Zajistit pravidelnou účast členů okrskového výboru na schůzích okrsku, v případě      neúčasti vyslat zástupce, kteří budou přenášet úkoly z okrsku a vyšších orgánů do svých sborů

Řešit neúčast zástupce SDH Chvojinek a SDH Dalešice

4. Zajistit účast soutěžních družstev na okrskové soutěži a věnovat náležitou pozornost výcviku

5. Provádět pravidelnou přípravu členů požární jednotky sboru, věnovat pozornost technice a uložení materiálu

F – Doporučuje  - jednotlivým sborům okrsku:

1.  Zaslat příspěvek na činnost Centra hasičského hnutí v Přibyslavi

2,Připravit členy sboru ke získání odznaku odbornosti „hasič III a II st.“, případně „preventista III.a II. st.“

Návrhové komise:             

Vovsík Tomáš

Trizna Tomáš

Ing. Jan Fišer